Gond-viselés Alapítvány

Gond-viselés Alapítvány

Az Alapítvány a Gond-viselés Nonprofit Kft. segítő, háttér szervezete, a Kft. szakmai munkáját támogatja, egészíti ki.
Az Alapítvány célcsoportját elsősorban részben a Nonprofit Kft. nappali ellátási és foglalkoztatási programjában részt vevő értelmileg akadályozott fiatalok, részben az ő hozzátartozóik alkotják, ugyanis a Gond-viselés Nonprofit Kft. a kötött szervezet és tevékenységei miatt nem alkalmas arra, hogy a fiatalok családtagjait is elérje, így ezt a feladatot, a családtagok támogatását az Alapítvány vállalja fel. Továbbá az Alapítvány - kiegészítve a Nonprofit Kft. munkáját - különböző szabadidős fejlesztő programokat, ismeretterjesztő programokat, klubfoglalkozásokat szervez és tervez, mind az értelmileg akadályozott fiatalok, mind hozzátartozóik számára.
A két szervezet így nyújt komplex, az érintettek élete több területére kiható, őket támogató ellátást.
 
Ajánlja fel nekünk adója 1%-át!
 
Gond-viselés Alapítvány
Közhasznú Szervezet
Adószám:
18691102-1-13
 
A fiatalokkal kapcsolatos egyéb tevékenységek
szabadidős fejlesztő programok házon belül és kívül, tréningtáborok;
egyéni fejlesztő, korrekciós programok;
családok segítése ügyintézésekben, nevelési gondok esetén, közös családi programok szervezése.
  
Gond-viselés Alapítvány
Közhasznú Szervezet
Adószám:
18691102-1-13