CÉlCSOPORT

CÉLCSOPORT

A GOND-VISELÉS Nonprofit  Közhasznú Kft. programjai olyan fiatalok segítését tűzte ki céljául, akik halmozott sérültséggel, valamint értelmi akadállyal élik életüket.
 
Tevékenységünk nagy szerepet játszik autonóm személyiségük formálásában, kiteljesítésében, ugyanakkor a családjaik mindennapjainak megkönnyítésében.

 

 
Fő célcsoportunk:
  • nappali foglalkozásainkon résztvevő fiatalok és családjaik
  • életkoruk: 18 éves kor felett
  • A fiatalok tankötelezettségüket speciális iskolában végezték; családjukban élnek, 18 éves korukban a Országos Orvosszakértői Intézet végleges rokkantságukat állapította meg 67-100 %-ban
  • felnőtt koruk életvezetésében segítségre van szükségük
 
Átfoghatatlanul széles az akadállyal élő emberek csoportja: veleszületetten, vagy betegség miatt megrokkantak, megváltozott munkaképességûek, fogyatékkal élők... Európában egy közepes ország népességével egyenlő a számuk: 16 millióra tehető.
 
A Gond-viselő Házban 1992-ben a helyzet elemzése után a 18 éven felüli értelmileg és halmozottan sérült fiatalok ellátásával kapcsolatban elhatároztuk:
  • kikísérletezünk új, komplex intézmény típust
  • a körülményeket alakítjuk úgy, hogy a gondozottaink adaptálódni tudjanak
  • a módszereken változtattunk, hogy a fiataljaink élete teljessé és széppé váljon
  • egységes keretben valósítjuk meg a foglalkoztatást és fejlesztést

Olyan tisztelettel segítünk,
melyet magunknak elvárnánk, ha mi lennénk a rászorultak.